Thêm/sửa kho nhận hàng

Thêm/sửa kho nhận hàng

Hệ thống thanhlongorder đang định vị theo địa chỉ nhận hàng của quý khách để chọn kho đích nhận hàng (kho HN và kho HCM).
1. Kho HN: áp dụng cho tất cả các đơn hàng có địa chỉ nhận hàng từ Đà Nẵng đổ về các tỉnh phía bắc.
2. Kho HCM: áp dụng cho tất cả các đơn hàng có địa chỉ nhận hàng từ Đà Nẵng đổ về các tiỉnh phía nam (Địa chỉ Đà Nặng định vị kho HCM).

Nếu quý khách hàng có địa chỉ nhận hàng nằm trong các tỉnh thành thuộc định vị kho HCM/HN nhưng lại muốn hàng được chuyển về kho HN/HCM, vui lòng làm theo hướng dẫn:

1. Thêm mới địa chỉ giao hàng trong giao diện đặt cọc đơn hàng:

 2. Cập nhật đầy đủ các trường thông tin bắt buộc:

(1): Thông tin giao hàng bắt buộc

(2): Ghi chú khác cho kho

(3): Phần địch vị chọn kho cho đơn hàng.

Nếu KH chọn tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng trở ra các tỉnh phía bắc, kho đích auto: Kho HN.

Nếu KH chọn tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng trở vào các tỉnh phía nam, kho đích auto: Kho HCM.

3. KH chọn kho khác với địa chỉ nhận hàng:

Phần địa chỉ nhận hàng (1) KH cập nhật đầy đủ địa chỉ quận/huyện, tỉnh/thành.

Phần chọn tỉnh/thành: chọn tỉnh/thành HN nếu kh muốn chọn kho đích nhận hàng là kho HN, chọn TP.HCM nếu kh muốn chọn kho HCM.

Kho sẽ giao hàng cho KH dựa theo phần địa chỉ KH cung cấp ở phần (1).

4. Khi đã tạo nhiều địa chỉ nhận hàng, với mỗi đơn hàng trước khi cọc KH có thể tự chọn kho/địa chỉ nhận hàng của đơn hàng đó. Thanhlongorder sẽ chuyển hàng về đúng kho mà kh đã chọn trên đơn.

Nếu có thắc mắc khác cần giải đáp vui lòng liên hệ bộ phận CSKH/ Sale theo SĐT được cung cấp trên website.

Thanhlongorder trân trọng thông báo!

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *