02/05/2020: Hướng dẫn đổi mật khẩu tại hệ thống Thanhlongorder mới

02/05/2020: Hướng dẫn đổi mật khẩu tại hệ thống Thanhlongorder mới

Quý khách truy cập theo đường dẫn

https://tl.thanhlongorder.com/forgot-password/forgot-password

Điền địa chỉ email đã đăng ký và bấm vào nút lấy lại mật khẩu.

Hệ thống chuyển đến trang

Quý khách quay đăng nhập email để xác nhận thay đổi mật khẩu

Bấm vào link Khôi phục mật khẩu. Hệ thống chuyển đến trang khôi phục mật khẩu, Gõ mật khẩu mới và bấm Đổi mật khẩu

Sau khi đổi mật khẩu thành công bạn có thể đăng nhập lại vào hệ thống

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *